اهدای ۳۵۰۰ دستگاه ویلچر توسط یک خیر جوان رئیس مرکزنیکوکاری شهدای مدافع حرم عنوان کرد:

اهدای ۳۵۰۰ دستگاه ویلچر توسط یک خیر جوان

به گزارش روابط عمومی مرکزنیکوکاری شهدای مدافع حرم ، رضا رمضانی در یک اقدام داوطلبانه و خیرخواهانه ۳۵۰۰ دستگاه ویلچر به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و عموم نیازمندان افراد دارای معلولیت اهدا کرد.

 رئیس مرکزنیکوکاری شهدای مدافع حرم با اهدای لوح سپاس، ضمن تقدیر از اقدام ارزشمند این جوان خیر گفت: در طول دو سال همکاری این مرکزبا این خیر نیک سیرت ۳۵۰۰ دستگاه ویلچر به مددجویان نیازمند اهدا شد.

خیرخواهان در ادامه افزود: خدمت به قشر نیازمند جامعه وظیفه اسلامی همگان است و که اجری چند برابر نزد خداوند دارد.

وی خاطرنشان کرد: اهدای ویلچر به توانخواهان نیازمند و افراد دارای معلولیت که آبرومند هم هستند، تاثیر مثبتی در روحیه آنان دارد.

رئیس مرکزنیکوکاری شهدای مدافع حرم در پایان گفت: خواستار کمک و حمایت هر چه بیشتر خیرین کشور در جهت هر چه بهتر یاری رساندن به جامعه هدف نیازمندان شناسایی شده هستیم و از صمیم جان، به نمایندگی از خانواده کمیته امداد در کشور از آقای ویلچر تقدیر و تشکر می کنم که امید را به خانواده برخی از مددجویان تحت پوشش ما بازگرداند.

گفتنی است، تقدیر مرکزنیکوکاری شهدای مدافع حرم توسط حامد خیرخواهان  از رضا رمضانی معروف به آقای ویلچر انجام شده است.