نحوه یاری رسانی به نیازمندان از طریق مرکزنیکوکاری شهدای مدافع حرم در امر خیر شما هم سهیم باشید

نحوه یاری رسانی به نیازمندان از طریق مرکزنیکوکاری شهدای مدافع حرم

در انتظار حضور پرمهرتان هستیم

مرکز نیکوکاری شهدای مدافع حرم

شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۸۱۹۵۹

شماره حساب : ۸۸۰۶۹۴۹۲۶

یا از طریق شماره گیری ۷۳۵۵ کد داخلی ۱۳ و کد ویژه مرکز  ۴۹۲۱۷۵ میتوان بصورت غیر حضوری نذورات و کمک های نقدی خودرا پرداخت کنید.

صفحه اینستاگرام

nikoukari.center

نشانی : تهران، میدان خراسان ، خیابان خاوران ، خیابان اعظم نظامی ساختمان خدمات اجتماعی شهرداری منطقه ۱۵ ، طبقه سوم

شماره تماس جهت هماهنگی: ۰۹۳۹۹۱۳۶۱۱۵